Alderspension

Alderspensionen fra FunktionærPension skal sammen med folkepension, ATP eller efterløn være med til at sikre dig økonomisk, når du forlader arbejdsmarkedet.

Udbetaling

Du kan få udbetalt din alderspension fra FunktionærPension, når du har opnået efterlønsalder og er fratrådt din stilling. Hvis du er på efterløn og overvejer at få udbetalt din alderspension, bør du kontakte din A-kasse vedrørende rådgivning omkring modregning i efterlønnen.

Alderspensionen er en livsvarig pension, som udbetales hver måned og er skattepligtig indkomst.

Værdien af din garanterede alderspension

Hvis du dør, inden du går på pension, udbetaler FunktionærPension værdien af din garanterede alderspension til dine efterladte. Det beløb kan du også se i din pensionsoversigt.

Skat

Alderspensionen er indkomstskattepligtig. Til gengæld betaler du ikke skat af indbetalingen men alene arbejdsmarkedsbidrag, som FunktionærPension indbetaler til skattemyndighederne.

Vi benytter Nemkonto

Vi benytter din Nemkonto, når vi udbetaler pension. Din Nemkonto er den konto, som også bliver brugt, når det offentlige udbetaler penge til dig.

Læs mere, klik på linket i højre menu.

Nemkonto

Vi benytter Nemkonto, når vi udbetaler din pension. Læs mere her.

Små Pensioner

Hvis din årlige pension er mindre end 9.900 kr i 2014, bliver den udbetalt som engangsbeløb.

Læs mere om Små Pensioner

Basispension

Du er automatisk omfattet af basispension, his du ikke er fyldt 60 år, når du bliver medlem i FunktionærPension.

Læs mere om Basispension

Valgmuligheder

Du har flere muligheder for at vælge, hvordan du vil spare op til din alderspension.

Læs mere om de forskellige valgmuligheder

Genvej til FPm

Hvis du er optaget som medlem i FuntionærPension efter 1. januar 2007, eller har valgt markedsrenteproduktet kan du læse mere om din pensionsordning her