Regler for arv og begunstigelse

Den 1. januar 2008 trådte den nye arvelov i kraft, og der kom samtidig ændrede regler for begunstigelse. Hvis du havde begunstiget nogle af dine nærmeste inden denne dato, påvirkes din begunstigelse ikke af den nye lovgivning.

Ægtefællers arv

Den nye lov er med til at styrke ægtefællers ret til arv, således at den efterladte fremover arver halvdelen af den legale arv, hvis der efterlades livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv. Efterlades der kun ægtefælle, vil ægtefællen arve alt, medmindre der er oprettet testamente.

Livsarvingers arv

Livsarvinger arver halvdelen af den legale arv, hvis der samtidig efterlades en ægtefælle. Efterlades der kun livsarvinger, arver de alt, medmindre der er oprettet testamente. Man får bedre mulighed for at råde over sit bo ved testamente, bl.a. fordi den del af arven, man er tvunget til at give til ægtefæller og livsarvinger, falder til ¼ af den legale arv. Man har desuden yderligere mulighed for at begrænse arven til livsarvinger til 1. mio. kr. og bestemme, at en livsarving skal have arven udbetalt kontant.

Den nye lov sikrer samtidig samlevere i faste forhold, at de kan sikre hinanden bedre ved død, fordi de kan oprette et udvidet samlevertestamente, eller de kan blive omfattet af begunstigelse af 'nærmeste pårørende', hvis den bliver lavet efter den 1. januar 2008.

Udvidet samlevertestamente 

Det udvidede samlevertestamente giver to samlevere ret til at arve hinanden helt eller delvist, som var de ægtefæller. Der kan oprettes et udvidet samlevertestamente af personer, der opfylder betingelserne for at kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab. Derudover skal de have levet sammen på ægteskabslignende vilkår på en fælles adresse de sidste 2 år eller vente, have eller have haft et fælles barn.

Begunstigelse 'nærmeste pårørende' oprettet før 1.1.2008

 1.       Ægtefæller/registrerede partnere
 2.       Livsarvinger
 3.       Arvinger i henhold til testamente
 4.       Øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen)

 Begunstigelse 'nærmeste pårørende' oprettet efter 1.1.2008 

 1. Ægtefæller/registrerede partnere
 2. Samlevende i fast parforhold
  a. Hvis de bor sammen ved dødsfald og
  b. Hvis de · enten har/har haft/venter barn sammen · eller har boet sammen i de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Livsarvinger
 4. Arvinger i henhold til testamente
 5. Øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen)